tag ကို

ဘိုင်ဆစ်

ဘိုင်ဆစ်

ဘိုင်ဆစ်

Bauxite Bauxite သည်အနိမ့်အလူမီနီယမ်ပါဝင်သောအနည်ကျကျောက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အလူမီနီယမ်နှင့်ဂယ်လီယမ်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်
အမှား: အကြောင်းအရာကာကွယ်ထားသည် !!